Έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στο χώρο των ιατροτεχνολογικων προϊόντων οδηγούν τις εξελίξεις στην εταιρεία μας και θεμελιώνουν το μέλλον.